Juhul, kui sul on vaja pisut lisaaega enne tollimaksude tasumist või soovid eksportida taas kaupa välja, on mõistlik kaupa ladustada tollilaos. Tolliladu võib olla ruum, mis on aktsepteeritud sobiva territooriumina ning on ühtlasi ka märgitud tollilao loale. Olemas on põhimõtteliselt kaks erinevat tüüpi tolliladu: avalik või eraladu. Alljärgnevalt teeme põgusa ülevaate sellest, kuidas need laotüübid täpsemalt jagunevad ning mida need endast kujutavad.

Avalikud tollilaod

Taolised tollilaod saab jaotada lausa kolmeks:

  • I tüüpi tolliladu – sellist tüüpi ladu võib olla kõige sobivam juhul, kui pole huvi teha keerukamaid tolliprotseduure nagu tollivormistust või vedada kaupa.
  • II tüüpi tolliladu – kui I tüüpi tollilao puhul oli kohustused nii protseduuripidajal kui laopidajal, siis selle tüübi puhul on kohustustekoorem protseduuripidaja õlgadel. Samuti on sellel tüübil rohkem erisusi kui I tüüpi tollilao puhul.
  • III tüüpi tolliladu – selle tüübi alla kuuluvad tolli enda poolt hallatavad laod, kuid Eestis ei ole selliseid tolliladusid üldse.

Eratollilaod

Eratolliladudes ehk C-tüüpi ladudes on vajalik tollilaopidamise luba. See on oluline punkt, mida silmas pidada, kui otsid oma kauba ladustamiseks sobivat ladu. Laopidaja kohustuste hulka kuuluvad näiteks laoarvestuse pidamine, tolliga koostöö tegemine ja mõistagi ka jälgimine ning vastutamine, et kaubad jõuaksid kenasti tolli.

Rääkides protseduuripidaja vastutustest, kuulub nende hulka ka deklareerimine ja tagamine, et kaubad on laopidajale kättesaadavad. Märkimisväärne on asjaolu, et kui peaks tekkima tollivõlg, võib ka laopidaja kanda teatud määral vastutust.

Mõlemal tüübil võib olla teatud erisusi, eriti kuna tolliladude tüüpe uuendati vaid paar aastat tagasi. Kui sa soovid oma kaupa ladustada tollilaos ühel või teisel põhjusel või on sul hoopis soov ise tollilaoga ja seotud protseduuridega tegelema hakata, tuleks kahtlemata uurida erisusi Maksu- ja Tolliametist. Iga olukord võib olla pisut erinev ning kuigi sisuliselt ei ole avalik ega eratolliladu väga erinevad, on siiski olukordi, kus sobib paremini üks või teine. Juhul kui sul on kahtlusi, võta ühendust siiski maksuametiga, kust antakse täpset ja adekvaatset infot, mis on relevantne sinu olukorra jaoks.