Ehkki laias laastus on olemas kahte tüüpi ladusid: tollilaod ja tavalaod, siis tegelikult liigitatakse ladusid üsna keerukalt. Kõige olulisem faktor, mille alusel ladusid kategoriseeritakse, on nende tegevusvaldkond. Nimelt seondub iga tegevusvaldkonnaga hulgaliselt erisusi, mistõttu ei tule kõne alla, et ühte tüüpi laos hoiustatakse teise tegevusvaldkonna tooteid. Alljärgnevalt leiad põgusa ülevaate peamistest tegevusvaldkondadest ja seotud ladude tüüpidest.

Tootmisettevõtetele mõeldud laod

Nagu tootmisettevõttele omane, on selliste ladude puhul tegemist suurte tooraineladude ja materjaliladudega. Sama kategooria alla kuuluvad ka valmistoodangu laod, mis on tihtipeale materjalilaoga samas hoones.

Kaubanduslaod

Kõige tuntumad kaubanduslaod on hulgilaod – need on tihtipeale kaupluseketi kesksed laod, kuhu jõuab kogu kaup ning kust kaup suunatakse seejärel poodi. Suurtel hulgiladudel võib olla veel ka jaotusladusid, mis aitavad kaupa paremini suunata.

Logistikaettevõtete laod

Seda tüüpi laod on enamasti sorteerimiskeskused ja transiitlaod, kus kaup ei ole väga pikka aega, vaid on laos vaid seniks, kuni logistikaettevõte kauba edasi suunab. Logistikaettevõtete ladusid kasutatakse ka siis, kui on vaja importida rohkelt kaupa, kuid endal ladu ei ole – sellised laod võtavad selle mure õlult.

Komisjonilaod

Komisjoni põhimõttega oleme kõik kursis, kuid komisjoniladude põhimõte võib olla esialgu pisut segane. Sellistes ladudes hoiustab üks pool oma kaupa teise poole ruumides, seejuures on aga just nimetatud teine pool ka vastutav. Sellest tööpõhimõttest tulenebki termin “komisjoniladu”.

Puhverlaod

Puhverlaod on lihtsamini öeldes vahelaod. Nende ladudega tagatakse, et tootmises ei tekiks lünki ning oleks võimalik pidevalt kenasti varustada kaubaga ilma tõrgeteta. Sellist tüüpi laod on levinud suurtes tootmisettevõtetes, kus on eriti oluline, et tootmises ei tekiks kunagi katkestusi.

Riiklikud tagavaralaod

Nagu nimigi viitab, on tegemist ladudega, kus hoitakse riiklikke tagavarasid. Taolisteks tagavaradeks võivad olla toit ja esmatarbekaubad, mis on vajalikud siis, kui riigis on kriisiolukord. Lisaks hoitakse sellistes ladudes kütust, teravilja ja muud vajalikku, et kaitsta elanikke kriisi korral.

Konkreetse lao tüüp sõltub seega suuresti selle eesmärgist: mitte iga ladu ei ole sobilik iga eesmärgi tagamiseks, eriti, kui ladustamismahud on suured.