Kui oled kunagi üritanud välja nuputada, millistele omadustele peaks vastama ladu, kus sa kavatsed oma kaupa hoiustama hakata, kuid oled peatselt alla andnud, sest see näib liialt keeruline, mõistame sind täielikult. Teeme su elu aga pisut lihtsamaks. Eksisteerib üks omadus, mille järgi on lao valimine lihtne: selleks on kaupade olemus. Erinevat tüüpi kaubad ja pakendid nõuavad eritingimusi nagu näiteks erikonstruktsioone, mis võimaldaksid su kaupa turvaliselt hoida. Alljärgnevalt teeme põgusa ülevaate sellest, kuidas liigitatakse ladusid kaupade olemuse järgi.

  • Peenkaubalaod – sellistes ladudes hoiustatakse kaupa peenkaubariiulitel kastide ja karpidega. Peenkaubaladu ei nõua erilisi hoiutingimusi ning tavaliselt ladustatakse seal tükikaupa.
  • Alusekauba laod – nagu nimestki nähtub, hoiustatakse sellistes ladudes kaupa alustel (nagu EUR-alused või FIN-alused). Kaup on aluseriiulitel või virnades ning ruumala poolest ei ole pindala enamasti suurem kui paar kuupmeetrit.
  • Plaatkaubalaod – kui pead ladustama ehitusplaate, on selle jaoks mõeldud erikonstruktsiooniga riiulid, mis võimaldavad kaupa hoida õige nurga all.
  • Kangkauba laod – taolistes ladudes hoiustatakse torusid, vardaid ja erinevaid metallprofiile selleks spetsiaalselt mõeldud konsoolriiulitel.
  • Rullkauba laod – sarnaselt eelnevatele liikidele hoitakse ka sellistes ladudes tooteid erikonstruktsiooniga riiulitel. Tavapäraselt ladustatakse rullkauba laos kaableid, kangaid ja muud taolist.
  • Nõukauba laod – nõukaupade all mõeldakse tooteid, mida hoiustatakse vaatides või muudes konteinerites. Ilmselgelt on vaja selliste toodete puhul spetsiaalseid riiuleid, mis võimaldaksid kenasti ladustada ka ümaraid konteinereid.

Lisaks erikonstruktsiooniga riiulitele peavad laoruumid olema ka teatud mõõtmetega. Näiteks liigitatakse ladusid ka nende kõrguse alusel ja eristatakse madalaid ning kõrgeid ladusid. Madalad laod ei ole enamasti kõrgemad kui 8-9 meetrit, samas kõrged laod ulatuvad lausa 16 meetrini.

Kui sul on vaja ladustada erimõõtmelisi kaupu, siis on selge, et seda ei saa teha tavalaos. Lisaks puhtalt logistilistele probleemidele ja võimetusele oma kaupu korralikult lattu mahutada, võivad tekkida probleemid hiljem kaupade kvaliteediga. Näiteks kui õhemaid ehitusplaate hoiustatakse risti-rästi, võivad need murduda või ebameeldivalt painduda. Selliste probleemide vältimiseks tuleks juba eos valida ladu, mis vastab täiuslikult su kauba olemusele.